Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania na lata 2020 – 2023 - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania na lata 2020 - 2023

Opracowanie Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania na lata 2020-2023 wynika z art. 35a ust.1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) na podstawie którego w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjętego Uchwałą nr 169/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 r. zostały wskazane szczegółowe zadania do realizacji, które opracowywane i realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w ramach "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych" w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, poprzez podejmowanie wszelkich działań ukierunkowanych na pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu radomskiego i miasta Radomia zarejestrowanym w PUP w Radomiu w wyrównywaniu szans podjęcia odpowiedniego zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. Cel ten będzie realizowany poprzez świadczenie usług i instrumentów rynku pracy wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.
Załączniki
Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania na lata 2020 – 2023 (pdf, 17159 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę