Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019-2023 - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019-2023

Opracowanie Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2023, stanowi wykonanie postanowień art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1482 ze zmianami), zgodnie z którymi samorząd powiatu opracowuje i realizuje program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiący integralną część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Głównym powodem opracowania programu było określenie spójnej polityki rynku pracy, ustalenie misjii, celów i kierunków działania na najbliższe lata pozwajające na bardziej skuteczne kształtowanie instrumentów i usług wspierających potrzeby mieszkańców powiatu, którzy pozostają bez pracy i poszukują zatrudnienia oraz przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.
Załączniki
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019–23.pdf (pdf, 16387 KB)
Raport z realizacji przez PUP Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019-2023.pdf (pdf, 13405 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę