Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Projekty realizowane w PUP RadomPowiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (III)" 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARACIA W RAMACH PROJEKTU?

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które:

  • nie ukończyły 30 roku życia w tym:

osoby do 25 roku życia, które są zarejestrowane w PUP nie dłużej niż 4 miesiące

  • nie pracują, nie kształcą się w systemie dziennym i nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu

 

FORMY WSPARCIA

  • Pośrednictwo Pracy i/lub Poradnictwo Zawodowe
  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
  • Staż
  • Szkolenia
  • Bon na zasiedlenie


Wnioski przyjmowane są na bieżąco, aż do wyczerpania środków na daną formę wsparcia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę