Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Główne numery

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
  Parter 114 Kancelaria / Centrala

(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03

(48) 360-59-77

(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl

Biuro podawcze
 III 404
Dyrektor
Sebastian Murawski
Z-ca Dyrektora
Adam Bocheński
Sekretariat
Ewelina Trybuł
tel:(48) 384-20-80
(48) 386-70-44
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl
 
 
 Parter   Punkt informacyjno - konsultacyjny Infolinia 48 386 70 01
informacja@pupradom.pl
Udzielanie pomocy Klientom urzędu

REFERAT ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 216 Kierownik
Krzysztof Skomra
(48) 386-72-16
kskomra@pupradom.pl
Kierowanie działalnością Referatu Zatrudniania Cudzoziemców
I 216
Anastazja Kowalska

(48) 386-72-16
a.kowalska@pupradom.pl
 

Zatrudnianie cudzoziemców
I 213
Justyna Brożyna
Mariola Gregorczyk
(48) 386-72-13
jbrozyna@pupradom.pl
mgregorczyk@pupradom.pl
I 214
Karolina Wójtowicz
Agnieszka Nowak
(48) 386-72-14
kwojtowicz@pupradom.pl
anowak@pupardom.pl
I 238
Ewelina Jopkiewicz
Marzena Stąpor
 
(48) 386-72-38
ejopkiewicz@pupradom.pl
mstapor@pupradom.pl
cudzoziemcy@pupradom.pl

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY (CAZ)

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
  I 215
Z-ca Kierownika
Elżbieta Zwęglińska
(48) 384-20-71
(48) 386-72-15
ezweglinska@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
I 217

Anna Marciniak
 
(48) 386-72-17
amarciniak@pupradom.pl
Współpraca z MOPS ws. aktywizacji dłużników alimentacyjnych, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zwolnienia grupowe, monitoring zawodów deficytowych, kontakty z pracodawcami, Oferty pracy EURES i za granicą,
Parter 132

Edyta Małecka
Lidia Zegarek
(48) 384-20-95
(48) 386-71-32
emalecka@pupradom.pl
lzegarek@pupradom.pl
oferty@pupradom.pl
eures@pupradom.pl
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
Parter 127

Natasza Weremczuk
Ewa Pocheć
(48) 384-20-88
(48) 386-71-27
nweremczuk@pupradom.pl
epochec@pupradom.pl
Oferty Pracy
Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing
Parter 128
Malwina Różańska
Piotr Wojnarski

(48) 384-20-89
(48) 386-71-28
mrozanska@pupradom.pl
pwojnarski@pupradom.pl

Oferty Pracy
Branża Budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych) 
Parter 129

Małgorzata Wróbel
Tomasz Jeżak
(48) 384-20-89
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych 
 Parter 130

Iwona Kowalczyk-Kaczor
Stefan Ziembicki
(48) 384-20-89
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia
Parter  131

Krzysztof Mazurek
Radosław Bilski
(48) 384-20-89
Oferty Pracy
Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła
 Parter 133


Mirosław Szymański
Sylwia Kwapisz

 
(48) 384-20-88
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, bez zawodu
 Parter 134


Alicja Gromska
Monika Lipińska
(48) 384-20-88
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, bez zawodu
Parter  135Małgorzata Kopeć
Renata Gierasińska-Ostrowska
 
(48) 384-20-93
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy
 Parter 136


Dorota Stempczyk
Bożena Kuszewska
Magdalena Wasiak 
(48) 384-20- 93
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
 Parter 124
Beata Skrzypowska 
Barbara Gorczyca  
Artur Kobrzycki

(48) 386-71-24
bskrzypowska@pupradom.pl
bgorczyca@pupradom.pl

akobrzycki@pupradom.pl

Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych

DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
 I 208 Kierownik
Paweł Sulima
(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
psulima@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
działu Wspierania Zatrudnienia
Parter 115
116
117Lidia Pączek
Marzena Błach
Edyta Misalska
Agnieszka Krawczyk
Katarzyna Krawczyk
 

(48) 386-71-15
(48) 386-71-16
(48) 386-71-17
lpaczek@pupradom.pl
mblach@pupradom.pl
ekadrowska@pupradom.pl
ag.krawczyk@pupradom.pl
kkrawczyk@pupradom.pl

Dodatki aktywizacyjne EFS- decyzje dotyczące staży
 I 212
Monika Sławińska
Ewelina Kawałek
(48) 386-72-12
mslawinska@pupradom.pl
ekawalek@pupradom.pl
Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204


Barbara Gajewska
Emilia Pająk
Wojciech Lipiec
(48) 386-72-04
bgajewska@pupradom.pl
epajak@pupradom.pl
wlipiec@pupradom.pl
Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie
205
Beata Kaczmarczyk
Marta Podlewska
Ewa Figura
(48) 386-72-05
bkaczmarczyk@pupradom.pl
mpodlewska@pupradom.pl
efigura@pupradom.pl
207 Anna Zawisza
Katarzyna Jadczak
(48) 386-72-07
azawisza@pupradom.pl
kjadczak@pupradom.pl
 
 I 209
Mirosław Warchoł
Paweł Witczak
(48) 386-72-09
mwarchol@pupradom.pl
pwitczak@pupradom.pl
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
233
Monika Banach
Zofia Szydłowska
Elżbieta Ciupak
(48) 386-72-33
mbanach@pupradom.pl
zszydlowska@pupradom.pl
eciupak@pupradom.pl
 I 232
Joanna Dobosz
Bogumiła Mazurek
Agnieszka Gałczyńska-Frąk
(48) 386-72-32
jdobosz@pupradom.pl
bmazurek@pupradom.pl
agalczynska@pupradom.pl
I 218
Katarzyna Gizińska
Justyna Lesiak
Magdalena Kulig-Jóźwik
Anna Krawczyk-Słyk
(48) 386-72-18
kgizinska@pupradom.pl
jlesiak@pupradom.pl
mkulig@pupradom.pl

aslyk@pupradom.pl

REFERAT DS. PROGRAMÓW

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
208 Kierownik
Michał Kosior 
(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
warakirp@praca.gov.p
programy@pupradom.pl
mkosior@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
Referatu  Programów
I 206
Łukasz Dąbrowski
Arkadiusz Jerzmański
Łukasz Figura
(48) 386-72-06
ldabrowski@pupradom.pl
ajerzmanski@pupradom.pl
lfigura@pupradom.pl
Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 230 Kierownik
Ewelina Dusza
(48) 386-72-30
edusza@pupradom.pl
Kierowanie
działalnością Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych
I 227

Agnieszka Kosno
Joanna Kopycka
(48) 386-72-27
szkolenia@pupradom.pl
akosno@pupradom.pl
jkopycka@pupradom.pl
Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
228
Maciej Derleta
Katarzyna Rokita
(48)386-72-28
mderleta@pupradom.pl
krokita@pupradom.pl
229
Kamila Sałas-Kwiatkowska
Monika Walczak
(48) 386-72-29
ksalas@pupradom.pl

mwalczak@pupradom.pl
I 219
Marzanna Kęska
Konrad Ćwintal
Marzena Miałkowska
(48) 386-72-19
mkeska@pupradom.pl
kcwintal@pupradom.pl
mmialkowska@pupradom.pl
Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
222
Agnieszka Gregier
Anna Zdyb 
Katarzyna Kloch
(48) 386-72-22
agregier@pupradom.pl
azdyb@pupradom.pl
kkloch@pupradom.pl
223
Aneta Sawicka
Justyna Swora
Anna Murawska
(48) 386-72-23
asawicka@pupradom.pl
jswora@pupradom.pl
amurawska@pupradom.pl

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
236 Kierownik
Rafał Matracki
(48) 384-20-73
(48) 386-72-36
rmatracki@pupraom.pl
Kierowanie działalnością
działu  Ewidencji i Świadczeń
I 236 Z-ca Kierownika
Renata Minda
(48) 384-20-73
(48) 386-72-36
rminda@pupradom.pl
Transfery zasiłków
Parter  106 Wioletta Siara (48) 386-71-06
wsiara@pupradom.pl
Przedział literowy
 A-B-C-Ć-D
Parter 102
Agnieszka Szałas
Monika Kołtunowicz
(48) 386-71-02
asalas@pupradom.pl
mkoltunowicz@pupradom.pl
 Przedział literowy
 K
Parter 125 Agnieszka Leśniewska (48) 386-71-25
alesniewska@pupradom.pl
 Przedział literowy
  R-S-Ś
Parter 126
Dominika Stawińska
Halina Zapała
(48) 386-71-26
dmalik@pupradom.pl
hzapala@pupradom.pl
Przedział literowy
  P-Sz-T
  U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Sylwia Padewska (48) 386-71-03
spadewska@pupradom.pl
M-N Rejestracja elektroniczna
Parter 104 Alicja Zybura (48) 386-71-04
azybura@pupradom.pl
I-J-L-Ł-O
Parter 105 Renata Płatos (48) 386-71-05
rplatos@pupradom.pl
E-F-G-H
Parter 124
Beata Skrzypowska
Gorczyca Barbara 
 
(48) 386-71-24
bskrzypowska@pupradom.pl
bgorczyca@pupradom.pl
Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter 120

Bożena Kaleta
Małgorzata Tomczyk
Ilona Wlazło
Ewelina Mikołajewicz
Tomasz Rojek
Aneta Kołodziejczyk
(48) 386-71-20
(48) 386-71-22
bkaleta@pupradom.pl
mtomczyk@pupradom.pl
iwlazlo@pupradom.pl
emikolajewicz@pupradom.pl
trojek@pupradom.pl
akolodziejczyk@pupradom.pl
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

REFERAT LIST ZASIŁKOWYCH I KOREKT

Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 109 Kierownik
Dorota Marczewska
(48) 386-71-09
dmarczewska@pupradom.pl
Kierowanie
 Działalnością Referatu
 list zasiłkowych i korekt
Parter 109
Elżbieta Wojciechowska
Anna Linowska
Justyna Rumieńczyk
(48) 386-71-09
ewojciechowska@pupradom.pl

alinowska@pupradom.pl
jrumienczyk@pupradom.pl
Listy wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych, deklaracje Pit - 11

REFERAT PRAWNY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań /czynności
I 226 Kierownik
Maciej Król
(48) 386-72-26
mkrol@pupradom.pl  
Kierowanie działalnością
Referatu Prawnego
I 234
Joanna Kulińska
Ewa Nieckarz
Marcin Kacperski
(48) 386-72-34
jkulinska@pupradom.pl
enieckarz@pupradom.pl
mkacperski@pupradom.pl
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 225
Beata Bolek
Anna Deja
(48) 386-72-25
bbolek@pupradom.pl
adeja@pupradom.pl
Odwołania od decyzji administracyjnych

DZIAŁ ORGANIZACJI I KOORDYNACJI

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
IV 501 Kierownik
Arkadiusz Skałczyński
(48) 384-20-84
(48) 386-70-51
askalczynski@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
Działu Organizacji i Koordynacji
Parter 114 Kancelaria / Centrala (48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03
(48) 360-59-77
(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl
Biuro podawcze
Parter   Punkt informacyjno - konsultacyjny Infolinia 48 386 70 01
informacja@pupradom.pl
Udzielanie pomocy Klientom urzędu
III 405 Barbara Bednarz (48) 386 70 45
bbednarz@pupradom.pl
Sprawy organizacyjne - współpraca z mediami/promocja urzędu
IV 502
Karolina Czerwińska
Anna Bieniek
(48) 386-70-52
kczerwinska@pupradom.pl
abieniek@pupradom.pl
Sprawy organizacyjne urzędu
I 221 Magdalena Dziewit (48) 386-72-21
mdziewit@pupradom.pl
Sporządzanie informacji RP7
IV 503 Renata Kłosowska
Iwona Gregorek
(48) 386-70-53
rklosowska@pupradom.pl
igregorek@pupradom.pl
statystyka@pupradom.pl
Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia,  obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
IV 221 Norbert Wilewski
Karolina Choroś
(48) 386-72-21
nwilewski@pupradom.pl
kchoros@pupradom.pl
 
 Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski - dane osobowe
I 202 Informatycy (48) 386-72-02
informatycy@pupradom.pl
 
I 235 Anna Sulima
Krzysztof Kusio
(48) 386-72-35
asulima@pupradom.pl
kkusio@pupradom.pl
Administratorzy systemu
 I 237
Izabela Kiraga-Kurowska
Lidia Szczytowska
Katarzyna Trzeciak   
(48) 386-72-37
ikiraga@pupradom.pl

lszczytowska@pupradom.pl
ktrzeciak@pupradom.pl
Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter 606-
608
621
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 610 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych
Niski parter 615 Katarzyna Marszałek (48) 386-70-15
kmarszalek@pupradom.pl
Archiwizacja dokumentów urzędu

WIELOOSOBOWE STANOWISKO WINDYKACJI SĄDOWEJ

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 231
Mariusz Niesłuchowski
Edyta Borowska
(48) 386-72-31
mniesluchowski@pupradom.pl
eborowska@pupradom.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji Sądowej 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
III 401 Główny Księgowy
Kierownik Działu
Anna Radomska
(48) 384-20-85
(48) 3867-041
aradomska@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
działu  Finansowo-Księgowego
II 306 Zastępca Kierownika Działu ds. Budżetu
Izabela Bedka
(48) 386-70-36
budzet@pupradom.pl
ibedka@pupradom.pl
II 302 Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy
Joanna Trafisz
(48) 384-20-87
(48) 386-70-32
jtrafisz@pupradom.pl
II 301
Julita Lewandowska
Beata Marcula
Anna Guzowska
Iwona Ćwiklińska 
(48) 386-70-31
jlewandowska@pupradom.pl
bmarcula@pupradom.pl
aguzowska@pupradom.pl
icwiklinska@pupradom.pl
Obsługa Funduszu Pracy i EFS
302
Agnieszka Śmigaszewska
Sylwia Stępień –Żałoba
(48) 384-20-87
(48) 38-67-032
asmigaszewska@pupradom.pl
sstepien@pupradom.pl
ksiegowosc@pupradom.pl
303
Katarzyna Paluszek
Magdalena Kamusińska
Aneta Walkiewicz
Aneta Chojnacka
(48) 386-70-33
kpaluszek@pupradom.pl
mkamusinska@pupradom.pl

awalkiewicz@pupradom.pl
achojnacka@pupradom.pl
304
Anna Starzyńska
Agnieszka Bełtowicz
Marzena Gałek 
(48) 386-70-34
astarzynska@pupradom.pl
abeltowicz@pupradom.pl
mgalek@pupradom.pl
II 305
Joanna Towarek 
Aneta Kowalska
(48) 386-70-35
jtowarek@pupradom.pl
akowalska@pupradom.pl
Księgowość budżetowa i kasa
II 306 Anna Fortuna
Magdalena Kamińska 
(48) 386-70-36
afortuna@pupradom.pl
mkaminska@pupradom.pl
Księgowość budżetowa

REFERAT KADR I PŁAC

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
IV  505 Kierownik
Barbara Popczyńska
(48) 386-70-55
bpopczynska@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
Referatu Kadr i Płac
IV 506

Mariola Domurad
Marta Kowalczyk
(48) 386-70-56
(48) 38-67-053
mdomurad@pupradom.pl
mkowalczyk@pupradom.pl
Stanowisko ds. Pracowniczych
IV 504

Marzena Drabik
Monika Nowińska
Małgorzata Wesołowska
(48) 386-70-54
mdrabik@pupradom.pl
mnowinska@pupradom.pl
mwesolowska@pupradom.pl
Stanowisko ds. Płac

SAMODZIELNE STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 224 Jolanta Popiel (48) 386-72-24
jpopiel@pupradom.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter  107 Kierownik
Małgorzata Bukowska
(48) 386-71-07
mbukowska@pupradom.pl
Kierowanie działalnością
Działu Administracyjno- Gospodarczego
Parter 118
Agnieszka Leśkiewicz
Katarzyna Malmon-Leśniewska
(48) 386-71-18
aleskiewicz@pupradom.pl
kmalmon@pupradom.pl
Współpraca z kontrahentami, zakupy, oraz nadzór nad majątkiem Urzędu

STANOWISKO DS. BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 108 Marta Budrewicz (48) 386-71-08
mbudrewicz@pupradom.pl
Stanowisko ds. BHP i Ochrony Ppoż.

DZIAŁ KONTROLI

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 139 Kierownik
Mateusz Słodki
(48) 386-71-39
mslodki@pupradom.pl
Kierowanie działalnością Działu Kontroli, przyjmowanie skarg i wniosków
Parter 138
Elżbieta Pobideł
Małgorzata Wolnowska
(48) 386-71-38
epobidel@pupradom.pl
mwolnowska@pupradom.pl
Kontrola wewnętrzna
Parter 137
Agnieszka Krawczyk
Halina Bobkiewicz
Ewelina Andrzejewska
Patrycja Musz
(48) 386-71-37
(48) 386-71-40
akrawczyk@pupradom.pl
hbobkiewicz@pupradom.pl
eandrzejewska@pupradom.pl
pmusz@pupradom.pl
 
Kontrola zewnętrzna
Parter 139
Radosław Sochaj
(48) 386-71-39
rsochaj@pupradom.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę