Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Główne numery

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
  Parter 114 Kancelaria / Centrala

(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03

(48) 360-59-77

(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl

Biuro podawcze
 III 404
Dyrektor
Sebastian Murawski
Z-ca Dyrektora
Joanna Trafisz 
Z-ca Dyrektora
Piotr Krakowiak
Sekretariat
Agnieszka Stanik
tel:(48) 384-20-80
(48) 386-70-44
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl
 
 Parter   Punkt informacyjno - konsultacyjny Infolinia 48 386 70 01
informacja@pupradom.pl
Udzielanie pomocy Klientom urzędu

REFERAT ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 216 Kierownik
Krzysztof Skomra
(48) 386-72-16 Kierowanie działalnością Referatu Zatrudniania Cudzoziemców
I 216 Anastazja Kowalska

(48) 386-72-16

Zatrudnianie cudzoziemców
I 213 Justyna Brożyna
Mariola Gregorczyk
(48) 386-72-13
I 214 Karolina Wójtowicz
Agnieszka Nowak
(48) 386-72-14
I 238 Ewelina Jopkiewicz
Marzena Stąpor
(48) 386-72-38

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY (CAZ)

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
  I 215
Z-ca Kierownika
Elżbieta Zwęglińska
(48) 384-20-71
(48) 386-72-15
Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
Parter 132 Lidia Zegarek
Tomasz Jeżak
(48) 386-71-32 Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
Parter 127 Natasza Weremczuk
Ewa Pocheć
(48) 386-71-27 Oferty Pracy
Sprzedawcy, magazynierzy,
przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing
Parter 128 Katarzyna Rokita
Piotr Wojnarski

(48) 386-71-28

Oferty Pracy
Branża budowlana, w tym: architekci: geodeci, projektanci wnętrz, murarze, cieśla, malarz, stolarz budowlany, glazurnik, tynkarz, brukarz, pracownik budowlany
Parter 129 Małgorzata Wróbel
Edyta Małecka
(48) 386-71-29
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, operatorzy maszyn budowlanych
 Parter 130 Iwona Kowalczyk-Kaczor
Stefan Ziembicki
(48) 386-71-30
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, automatycy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia, obsługa urządzeń chłodniczych i grzewczych
Parter  131 Krzysztof Mazurek
Radosław Bilski
(48) 386-71-31
539-310-760
Oferty Pracy
BHP, branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, służby mundurowe, pracownicy ochrony, monterzy instalacji sanitarnych 
 Parter 133 Mirosław Szymański
Łukasz Figura

 
(48) 386-71-33
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, bez zawodu, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, piekarze, cukiernicy, pomoce kuchenne
 Parter 134 Alicja Gromska
Artur Kobrzycki
(48) 386-71-34
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, bez zawodu, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, opiekunki osób starszych, pokojowe, salowe
Parter  135 Małgorzata Kopeć
Renata Gierasińska-Ostrowska
 
(48) 386-71-35
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy.
 Parter 136 Dorota Stempczyk
Bożena Kuszewska
(48) 386-71-36
882-897-134
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
 Parter 124 Beata Skrzypowska 
Barbara Gorczyca  
Anna Marciniak

(48) 386-71-24
882-898-229
 

Pośrednik pracy
Obsługa osób niepełnosprawnych

DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
 I 208 Kierownik
Paweł Sulima
(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
Kierowanie działalnością
działu Wspierania Zatrudnienia
Parter 115
116
117
Lidia Pączek
Marzena Błach
Edyta Misalska
Agnieszka Krawczyk
Katarzyna Krawczyk

(48) 386-71-15
(48) 386-71-16
(48) 386-71-17

Dodatki aktywizacyjne EFS- decyzje dotyczące staży
 I 212 Ewelina Kawałek
Magdalena Markowska
(48) 386-72-12 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204

Barbara Gajewska
Emilia Pająk
Wojciech Lipiec
(48) 386-72-04 Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie
205 Beata Kaczmarczyk
Marta Podlewska
Ewa Figura
(48) 386-72-05
207 Anna Zawisza
Katarzyna Jadczak
(48) 386-72-07
 I 209 Mirosław Warchoł
Paweł Witczak
(48) 386-72-09 Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
233 Monika Banach
Zofia Szydłowska
Elżbieta Ciupak
(48) 386-72-33
 I 232 Joanna Dobosz
Bogumiła Mazurek
Agnieszka Gałczyńska-Frąk
(48) 386-72-32
I 218 Katarzyna Gizińska
Justyna Lesiak
Magdalena Kulig-Jóźwik
Anna Krawczyk-Słyk
(48) 386-72-18
 

REFERAT DS. PROGRAMÓW

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
208 Kierownik
Michał Kosior 
(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
Kierowanie działalnością
Referatu  Programów
I 206 Łukasz Dąbrowski
Arkadiusz Jerzmański
Magdalena Wasiak
(48) 386-72-06 Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 230 Kierownik
Ewelina Dusza
(48) 386-72-30 Kierowanie
działalnością Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych
I 227 Agnieszka Kosno
Joanna Kopycka
(48) 386-72-27 Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
228 Maciej Derleta
Hubert Domagała
(48)386-72-28
229 Kamila Sałas-Kwiatkowska
Monika Walczak
(48) 386-72-29
I 219 Marzanna Kęska
Konrad Ćwintal
Marzena Miałkowska
Małgorzata Kwiatkowska
(48) 386-72-19 Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
222 Agnieszka Gregier
Anna Zdyb 
Katarzyna Kloch
(48) 386-72-22
223 Aneta Sawicka
Justyna Swora
Anna Murawska
Ewa Gołębiowska
(48) 386-72-23

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
236 Kierownik
Rafał Matracki
(48) 384-20-73
(48) 386-72-36
Kierowanie działalnością
działu  Ewidencji i Świadczeń
I 236 Z-ca Kierownika
Renata Minda
(48) 384-20-73
(48) 386-72-36
Transfery zasiłków
Parter  106 Halina Zapała (48) 386-71-06 Przedział literowy
 A-B-C-Ć
Parter 102 Agnieszka Matysiak (48) 386-71-02  Przedział literowy
 K
Parter 125 Agnieszka Leśniewska (48) 386-71-25  Przedział literowy
  R-S-Ś
Parter 126 Aneta Piekarska
Anna Kołodziejczyk
(48) 386-71-26 Przedział literowy
  P-Sz-T
  U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Sylwia Padewska (48) 386-71-03 M-N Rejestracja elektroniczna
Parter 104 Dominika Stawińska
Iwona Krukowska
(48) 386-71-04 I-J-L-Ł-O
Parter 105 Renata Płatos
Wioletta Siara
(48) 386-71-05 D-E-F-G-H
Parter 124 Beata Skrzypowska
Gorczyca Barbara 
(48) 386-71-24 Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter 120 Bożena Kaleta
Małgorzata Tomczyk
Ilona Wlazło
Ewelina Mikołajewicz
Tomasz Rojek
(48) 386-71-20
(48) 386-71-22
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

REFERAT LIST ZASIŁKOWYCH I KOREKT

Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 109 Kierownik
Dorota Marczewska
(48) 386-71-09 Kierowanie
 Działalnością Referatu
 list zasiłkowych i korekt
Parter 109 Elżbieta Wojciechowska
Anna Linowska
Justyna Rumieńczyk
(48) 386-71-09 Listy wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych, deklaracje Pit - 11

REFERAT PRAWNY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań /czynności
I 226 Kierownik
Maciej Król
(48) 386-72-26  Kierowanie działalnością
Referatu Prawnego
I 234 Ewa Nieckarz
Marcin Kacperski
Monika Lipińska
(48) 386-72-34 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 225 Beata Bolek
Anna Deja
(48) 386-72-25 Odwołania od decyzji administracyjnych

DZIAŁ ORGANIZACJI I KOORDYNACJI

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 107 Kierownik
Małgorzata Bukowska
(48) 386-71-07 Kierowanie działalnością
Działu Organizacji i Koordynacji
Parter 114 Kancelaria / Centrala (48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03
(48) 360-59-77
(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl
Biuro podawcze
Parter   Punkt informacyjno - konsultacyjny Infolinia 48 386 70 01
informacja@pupradom.pl
Udzielanie pomocy Klientom urzędu
IV 217 Barbara Bednarz (48) 386 72 17 Sprawy organizacyjne - współpraca z mediami/promocja urzędu
IV 502 Anna Bieniek (48) 386-70-52 Sprawy organizacyjne urzędu
IV 503 Renata Kłosowska
Paweł Sar
(48) 386-70-53 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
IV 503 Iwona Gregorek (48) 386-70-53 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia
I 221 Karolina Choroś (48) 386-72-21 Sporządzanie zaświadczeń RP7
I 221 Norbert Wilewski
Karolina Czerwińska
(48) 386-72-21  Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski - dane osobowe
I 202 Informatycy (48) 386-72-02  
I 235 Anna Sulima
Krzysztof Kusio
(48) 386-72-35 Administratorzy systemu
 I 237 Izabela Kiraga-Kurowska
Lidia Szczytowska
Katarzyna Trzeciak   
(48) 386-72-37 Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter 606-
608
621
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 610 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych
Niski parter 615 Katarzyna Marszałek (48) 386-70-15 Archiwizacja dokumentów urzędu

WIELOOSOBOWE STANOWISKO WINDYKACJI SĄDOWEJ

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 231 Mariusz Niesłuchowski
Edyta Borowska
(48) 386-72-31 Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji Sądowej 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
III 401 Główny Księgowy
Kierownik Działu
Anna Radomska
(48) 384-20-85
(48) 3867-041
Kierowanie działalnością
działu  Finansowo-Księgowego
II 305 Zastępca Kierownika Działu ds. Budżetu
Izabela Bedka
(48) 386-70-35
II 301
Julita Lewandowska
Beata Marcula
Anna Guzowska
Iwona Ćwiklińska 
(48) 386-70-31 Obsługa Funduszu Pracy i EFS
302
Agnieszka Śmigaszewska
Sylwia Stępień –Żałoba
(48) 384-20-87
(48) 38-67-032
303
Katarzyna Paluszek
Magdalena Kamusińska
Aneta Walkiewicz
Aneta Chojnacka
(48) 386-70-33
304
Anna Starzyńska
Agnieszka Bełtowicz
Marzena Gałek 
(48) 386-70-34
II 306
Anna Fortuna
Magdalena Kamińska 
Joanna Towarek 
Aneta Kowalska
(48) 386-70-36 Księgowość budżetowa

REFERAT KADR I PŁAC

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
IV  505 Kierownik
Barbara Popczyńska
(48) 386-70-55 Kierowanie działalnością
Referatu Kadr i Płac
IV 506 Mariola Domurad
Marta Kowalczyk
(48) 386-70-56
(48) 38-67-053
Stanowisko ds. Pracowniczych
IV 504 Marzena Drabik
Monika Nowińska
Małgorzata Wesołowska
(48) 386-70-54 Stanowisko ds. Płac

SAMODZIELNE STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 224 Jolanta Popiel (48) 386-72-24 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter  107 Kierownik
Małgorzata Bukowska
(48) 386-71-07 Kierowanie działalnością
Działu Administracyjno- Gospodarczego
Parter 118 Agnieszka Leśkiewicz
Katarzyna Malmon-Leśniewska
Moniki Kustosik 
(48) 386-71-18 Współpraca z kontrahentami, zakupy, oraz nadzór nad majątkiem Urzędu

STANOWISKO DS. BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 108 Marta Budrewicz (48) 386-71-08 Stanowisko ds. BHP i Ochrony Ppoż.

DZIAŁ KONTROLI

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 139 Kierownik
Mateusz Słodki
(48) 386-71-39 Kierowanie działalnością Działu Kontroli, przyjmowanie skarg i wniosków
Parter 138 Elżbieta Pobideł
Małgorzata Wolnowska
(48) 386-71-38 Kontrola wewnętrzna
Parter 137 Agnieszka Krawczyk
Halina Bobkiewicz
Ewelina Andrzejewska
Patrycja Musz
(48) 386-71-37
(48) 386-71-40
Kontrola zewnętrzna
Parter 139 Radosław Sochaj (48) 386-71-39

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę