Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Główne numery

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
  Parter 114 Kancelaria / Centrala

(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03

(48) 360-59-77

(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl

Biuro podawcze
 III 404
Dyrektor
Sebastian Murawski
Z-ca Dyrektora
Joanna Trafisz 
Z-ca Dyrektora
Piotr Krakowiak
Sekretariat
Agnieszka Stanik
tel:(48) 384-20-80
(48) 386-70-44
sekretariat@pupradom.pl
 
 Parter   Informacja
Rejestracja
Informacja 668 516 158
informacja@pupradom.pl
Udzielanie pomocy Klientom urzędu

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
236 Kierownik
Rafał Matracki
(48) 384-20-73
(48) 386-72-36
Kierowanie działalnością
działu  Ewidencji i Świadczeń
I 236 Z-ca Kierownika
Renata Minda
(48) 384-20-73
(48) 386-72-36
Transfery zasiłków
Parter 119
120
Bożena Kaleta
Małgorzata Tomczyk
Ilona Wlazło
Ewelina Mikołajewicz
(48) 386-71-20
(48) 386-71-22
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Niski parter 606 Karolina Choroś (48) 386 70 66 Sporządzanie zaświadczeń RP7
Parter  106 Halina Zapała (48) 386-71-06 Przedział literowy
 A-B-C-Ć
Parter 102 Agnieszka Matysiak
Elżbieta Zwęglińska
(48) 386-71-02  Przedział literowy
 K
Parter 125 Agnieszka Leśniewska (48) 386-71-25  Przedział literowy
  R-S-Ś
Parter 126 Aneta Piekarska
Anna Kołodziejczyk
(48) 386-71-26 Przedział literowy
  P-Sz-T
  U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Sylwia Padewska (48) 386-71-03 M-N Rejestracja elektroniczna
Parter 104 Dominika Stawińska
Iwona Krukowska
(48) 386-71-04 I-J-L-Ł-O
Parter 105 Renata Płatos
Wioletta Siara
(48) 386-71-05 D-E-F-G-H
Parter 124 Beata Skrzypowska
Gorczyca Barbara 
(48) 386-71-24 Obsługa osób niepełnosprawnych

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
III 401 Główny Księgowy
Kierownik Działu
Anna Radomska
(48) 384-20-85
(48) 3867-041
Kierowanie działalnością
działu  Finansowo-Księgowego
REFERAT DS. BUDŻETU
II 305 Kierownik Referatu  ds. Budżetu
Izabela Bedka
(48) 386-70-35  
II 306
Joanna Towarek
Magdalena Kamińska 
Anna Fortuna
Aneta Kowalska   
(48) 386-70-36 Księgowość budżetowa
REFERAT DS. FUNDUSZU PRACY
II 301
Julita Lewandowska
Iwona Ćwiklińska 
Anna Guzowska
Beata Marcula
(48) 386-70-31 Obsługa FP i EFS
302 Agnieszka Śmigaszewska
Sylwia Stępień –Żałoba
(48) 384-20-87
(48) 38-67-032
303
Katarzyna Paluszek
Karolina Kolbus
Aneta Chojnacka
Aneta Walkiewicz
Magdalena Kamusińska
(48) 386-70-33
304
Anna Starzyńska
Agnieszka Bełtowicz
(48) 386-70-34  

DZIAŁ KADR I PŁAC

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
IV  505 Kierownik
Barbara Popczyńska
(48) 386-70-55 Kierowanie działalnością
Działu Kadr i Płac
IV 506 Mariola Domurad
Marta Kowalczyk
(48) 386-70-56 Stanowisko ds. Pracowniczych
IV 504
Marzena Drabik
Małgorzata Wesołowska
Monika Nowińska
(48) 386-70-54 Stanowisko ds. Płac

DZIAŁ KONTROLI

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 139 Kierownik
Mateusz Słodki
(48) 386-71-39 Kierowanie działalnością Działu Kontroli, przyjmowanie skarg i wniosków
Parter 138 Elżbieta Pobideł
Małgorzata Wolnowska
(48) 386-71-38 Kontrola wewnętrzna
Parter 139 Ewelina Andrzejewska (48) 386-71-39 Kontrola zewnętrzna
Parter 137
Paweł Witczak
Agnieszka Kozłowska
Patrycja Musz
Małgorzata Kopeć
(48) 386-71-37
(48) 386-71-40

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 107 Kierownik
Małgorzata Bukowska
(48) 386-71-07 Kierowanie działalnością
Działu Organizacyjnego
I 108 Marta Budrewicz (48) 38-67-108 Stanowisko ds. BHP i Ochrony Ppoż.
REFERAT ADMINISTRACYJNY
Parter 118 p.o. Kierownika Referatu Administracyjnego
Radosław Sochaj
(48) 386-71-18 Kierowanie Referatem Administracyjnym
Parter 118
Agnieszka Leśkiewicz
Katarzyna Malmon-Leśniewska
(48) 386-71-18 Współpraca z kontrahentami, zakupy, oraz nadzór nad majątkiem Urzędu
REFERAT ORGANIZACYJNY
Parter 114
Elżbieta Walasek
Ewelina Trybuł
Aleksandra Ziętek
Monika Czyż 
Monika Kustosik 
(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03
(48) 360-59-77
(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl
Kancelaria / Centrala
Parter  
Justyna Mirocha
Małgorzata Gołąbek
668 516 158
539 310 760
informacja@pupradom.pl
Informacja
Rejestracja
III 404 Agnieszka Stanik
 (48) 384-20-80
Sekretariat
IV 502 Anna Bieniek
Iwona Gregorek
Piotr Stanios
(48) 386-70-52 Sprawy organizacyjne urzędu
Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia
IV 503
Renata Kłosowska
Paweł Sar
Karolina Czerwińska
 
(48) 386-70-53 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
I 215 Norbert Wilewski (48) 386-72-15  Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski - dane osobowe
I 202 Informatycy (48) 386-72-02  
I 235 Anna Sulima
Krzysztof Kusio
(48) 386-72-35 Administratorzy systemu
Niski parter 606-
608
621
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 610 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych
Niski parter 615 Katarzyna Marszałek (48) 386-70-15 Archiwizacja dokumentów urzędu

DZIAŁ PRAWNY

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań /czynności
I 226 Kierownik
Maciej Król
(48) 386-72-26  Kierowanie działalnością
Działu Prawnego
I 225 Beata Bolek
Anna Deja
(48) 386-72-25 Odwołania od decyzji administracyjnych
I 234 Ewa Nieckarz
Marcin Kacperski
Lidia Zegarek
(48) 386-72-34 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 231
Mariusz Niesłuchowski
Edyta Borowska
(48) 386-72-31 Stanowisko ds. Windykacji Sądowej 
I 231
Piotr Kostrzewa
Grzegorz Pokorski 
(48) 386-72-31 Radcy Prawni

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 230 Kierownik
Ewelina Dusza
(48) 386-72-30 Kierowanie
działalnością Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych
I 229 Kamila Sałas-Kwiatkowska
Monika Walczak
(48) 386-72-29 Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
228 Maciej Derleta
Hubert Domagała
(48)386-72-28
227 Agnieszka Kosno
Ewelina Kawałek
(48) 386-72-27
I 219 Marzanna Kęska
Marzena Miałkowska
Agnieszka Gregier
(48) 386-72-19 Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
222 Anna Zdyb 
Aneta Sawicka
Małgorzata Kwiatkowska
(48) 386-72-22
223 Katarzyna Kloch
Justyna Swora
Anna Murawska
(48) 386-72-23

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

 
 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
  I 238
Kierownik
Krzysztof Skomra
48) 38-67-238
(48) 38-42-071
Kierowanie działalnością
działu 
Z-ca Kierownika
Agata Płusa
I 213 Mariola Gregorczyk (48) 386-72-13 Zatrudnianie cudzoziemców. Oferty pracy za granicą. Usługi EURES
I 214 Anastazja Kowalska (48) 386-72-14
I 216 Agnieszka Nowak
Ewelina Jopkiewicz
(48) 386-72-16
 Parter 136 Iwona Kowalczyk-Kaczor
Radosław Bilski 
(48) 386-71-36
882-897-134
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
Parter  135 Katarzyna Rokita
Marzena Stąpor
 
(48) 386-71-35
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy
 Parter 134 Alicja Gromska
Joanna Kopycka
(48) 386-71-34
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, bez zawodu, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, opiekunki osób starszych, pokojowe, salowe, sprzedawcy, kasjerzy
 Parter 133
Anna Kowalczyk
Agnieszka Kruk
(48) 386-71-33
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, bez zawodu, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, piekarze, cukiernicy, pomoce kuchenne
Parter 132
Łukasz Figura
Renata Gierasińska
Artur Kobrzycki
Marcin Tomczyk
(48) 386-71-32 Przyjmowanie ofert pracy, Współpraca z pracodawcami, prace społecznie-użyteczne, dłużnicy alimentacyjni,  opiniowanie wniosków WZ
Parter  131 Krzysztof Mazurek
(48) 386-71-31
539-310-760
Oferty Pracy
BHP, branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, służby mundurowe, pracownicy ochrony, monterzy instalacji sanitarnych
 Parter 130 Stefan Ziembicki
Tomasz Jeżak
(48) 386-71-30
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, automatycy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia, obsługa urządzeń chłodniczych i grzewczych, przedstawiciele handlowi, marketingowcy
Parter 129 Małgorzata Wróbel
Edyta Małecka
(48) 386-71-29
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, operatorzy maszyn budowlanych, magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, logistyka
Parter 128 Natasza Weremczuk
Piotr Wojnarski

(48) 386-71-28

Oferty Pracy
Branża budowlana, w tym: architekci: geodeci, projektanci wnętrz, murarze, cieśla, malarz, stolarz budowlany, glazurnik, tynkarz, brukarz, pracownik budowlany, telemarketerzy, fakturzystki
 Parter 124 Bożena Kuszewska
Anna Marciniak

(48) 386-71-24
882-898-229
 

Rejestracja i oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością

DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA

 Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
 I 208 Kierownik
Paweł Sulima
(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
Kierowanie działalnością
działu Wspierania Zatrudnienia
Z-ca Kierownika
Michał Kosior
Parter 115
116
117
Marzena Błach
Magdalena Markowska
Katarzyna Krawczyk
Agnieszka Krawczyk
Edyta Misalska

(48) 386-71-15
(48) 386-71-16
(48) 386-71-17

Dodatki aktywizacyjne EFS- decyzje dotyczące staży
 I 212 Marzena Gałek
Monika Sławińska
(48) 386-72-12 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204

Barbara Gajewska
Emilia Pająk
Wojciech Lipiec
(48) 386-72-04 Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie
205 Beata Kaczmarczyk
Marta Podlewska
Ewa Figura
(48) 386-72-05
207 Anna Zawisza
Katarzyna Jadczak
(48) 386-72-07
 I 209
Agnieszka Krawczyk
Monika Lipińska
(48) 386-72-09 Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
218
Katarzyna Gizińska
Justyna Lesiak
Beata Adamczyk
Anna Krawczyk-Słyk
Halina Bobkiewicz
(48) 386-72-18
232
Joanna Dobosz
Bogumiła Mazurek     
Mirosław Warchoł
(48) 386-72-32
233
Monika Banach
Agnieszka Gałczyńska-Frąk
Magdalena Kulig-Jóźwik
(48) 386-72-33

REFERAT LIST ZASIŁKOWYCH I KOREKT

Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
Parter 109 Kierownik
Dorota Marczewska
(48) 386-71-09 Kierowanie
 Działalnością Referatu
 list zasiłkowych i korekt
Parter 109 Elżbieta Wojciechowska
Anna Linowska
Justyna Rumieńczyk
(48) 386-71-09 Listy wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych, deklaracje Pit - 11
I 237
Izabela Kiraga-Kurowska
Lidia Szczytowska
Katarzyna Trzeciak 
(48) 38-67-237 Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie.

REFERAT DS. PROGRAMÓW

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
208 Kierownik
Michał Kosior 
(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
Kierowanie działalnością
Referatu  Programów
I 206 Łukasz Dąbrowski
Arkadiusz Jerzmański
Magdalena Wasiak
(48) 386-72-06 Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 
Piętro Pokój Imię i nazwisko Numer telefonu / e-mail Zakres zadań / czynności
I 224 Jolanta Popiel (48) 386-72-24 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
I 217 Barbara Bednarz (48) 386-72-17 Stanowisko ds. Promocji (rzecznik prasowy)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę