Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Główne numery

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
  Parter 114 Centrala

(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03

(48) 360-59-77

(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61

 
 III 404
Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
tel:(48) 384-20-80
(48) 386-70-44
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl
 
 
 Parter 114 Kancelaria (48) 384-20-74 / 75
wew. 113
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl
Biuro podawcze

REFERAT ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
I 238 Kierownik (48) 386-72-38 Kierowanie działalnością Referatu Zatrudniania Cudzoziemców
I 216  

(48) 386-72-16
cudzoziemcy@pupradom.pl

Zatrudnianie cudzoziemców
I 238   (48) 386-72-38
I 213   (48) 386-72-13

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY (CAZ)

 
 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
  I 215
Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-71
(48) 386-72-15
Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
I 214  Pośrednicy pracy (48) 384-20-95
(48) 386-72-14
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
Parter 132 (48) 386-71-32 Współpraca z MOPS ws. aktywizacji dłużników alimentacyjnych, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zwolnienia grupowe, monitoring zawodów deficytowych, kontakty z pracodawcami, oferty pracy EURES i za granicą.
Parter 128

(48) 384-20-89
(48) 386-71-28

Oferty Pracy
Branża Budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych) 
Parter 129
(48) 384-20-89
(48) 386-71-29
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych 
 Parter 130
(48) 384-20-89
(48) 386-71-30
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia
Parter  131
(48) 384-20-89
(48) 386-71-31
Oferty Pracy
Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła
 Parter 133
(48) 384-20-88
(48) 386-71-33
Oferty Pracy
Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing
 Parter 134
(48) 384-20-88
(48) 386-71-34
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, bez zawodu
Parter  135
(48) 384-20-93
(48) 386-71-35
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy
 Parter 136
(48) 384-20- 93
(48) 386-71-36
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
 Parter 124

(48) 386-71-24
 

Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych

DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
 I 208 Kierownik (48) 384-20-72
(48) 386-72-08
 
Parter 115
116
 

(48) 386-71-15
(48) 386-71-16
(48) 386-71-17

Dodatki aktywizacyjne,  FP i EFS- decyzje dotyczące staży
 I 212 Stanowisko ds. instrumentów aktywizujących  (48) 386-72-12 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204
205
207

(48) 386-72-04
(48) 386-72-05
(48) 386-72-06
Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie, dodatki aktywizacyjne FP i EFS - decyzje dot. staży
 I 209
233
(48) 386-72-09
(48) 386-72-33
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
 I 231
232
(48) 386-72-31
(48) 386-72-32
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej

REFERAT DS. PROGRAMÓW

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
208 Kierownik (48) 384-20-72
(48) 386-72-08
 
I 206 Stanowisko ds. Programów (48) 386-72-06 Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
I 217 Kierownik (48) 384-20-70
(48) 386-72-17
 
I 227
228
229
230
Stanowisko ds. Szkoleń (48) 386-72-29
(48) 386-72-27
(48)386-72-28
Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
I 218
219
222
223
Doradcy zawodowi (48) 386-72-18
(48) 386-72-19
(48) 386-72-22
(48) 386-72-23
Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
I 220
221
Doradcy zawodowi (48) 386-72-20
(48) 386-72-21
 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

 
 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
236 Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-73  
I 236   (48) 384-20-73 Transfery zasiłków
Parter  106 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 386-71-06 Przedział literowy
 A-B-C-Ć-D
Parter 102 (48) 386-71-02  Przedział literowy
 K
Parter 125 (48) 386-71-25  Przedział literowy
  R-S-Ś
Parter 126 (48) 386-71-26 Przedział literowy
  P-Sz-T
Parter 127 (48) 386-71-27 Przedział literowy
  U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Rejestracja elektroniczna (48) 386-71-03 M-N
Parter 104 (48) 386-71-04 I-J-L-Ł-O
Parter 105 (48) 386-71-05 E-F-G-H
Parter 124 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń dla osób niepełnosprawnych (48) 386-71-19
(48) 386-71-24
Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter 120 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 386-71-20
(48) 386-71-22
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

REFERAT LIST ZASIŁKOWYCH I KOREKT

Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
Parter 109 Kierownik (48) 386-71-09  
Parter 110   (48) 386-71-09  

REFERAT PRAWNY

 
 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań /czynności
I 226 Kierownik (48) 386-72-26  
I 234 Stanowisko ds. Niezależnie Pobranych Świadczeń (48) 386-72-34 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
I 234 Stanowisko ds. Windykacji Administracyjnej (48) 386-72-34 Egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 225 Stanowisko ds. Odwołań (48) 386-72-25 Odwołania od decyzji administracyjnych

DZIAŁ ORGANIZACJI I KOORDYNACJI

 
 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
IV 501 Kierownik (48) 384-20-84
(48) 386-70-51
 
IV 502 Stanowisko ds. organizacyjnych (48) 386-70-52 Sprawy organizacyjne urzędu
IV 504 Stanowisko ds. Naliczania Okresów Składkowych (48) 386-70-54 Sporządzanie informacji RP7, 
IV 503 Stanowisko ds. Statystyki (48) 386-70-53 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia,  obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
IV 107
504
Stanowisko ds. udostępniania danych osobowych (48) 386-71-07
(48) 386-70-54
 Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
I 202 Informatycy (48) 386-72-02  
I 235 Administratorzy systemu (48) 386-72-35  
 I 237 Stanowisko ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (48) 386-71-07
(48) 386-72-37
Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter 606-
608
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 608 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych
Parter   Punkt informacyjno - konsultacyjny Infolinia 48 386 70 01
 
Udzielanie pomocy Klientom urzędu

WIELOOSOBOWE STANOWISKO WINDYKACJI SĄDOWEJ

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
Parter 139 Stanowisko ds. Windykacji Sądowej (48) 386-71-39 Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 
 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
III 401 Główny Księgowy
Kierownik Działu
(48) 384-20-85
(48) 3867-041
 
II 302 Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy (48) 384-20-87
(48) 386-70-32
 
II 301
302
303
304
Stanowiska obsługi funduszu pracy i EFS (48) 386-70-31
(48) 384-20-87
(48) 386-70-33
(48) 386-70-34
 
II 305 Stanowisko obsługi kasowej
Stanowisko księgowości budżetowej
(48) 386-70-35  
II 306 Stanowiska księgowości budżetowej
Zastępca Kierownika Działu ds. Budżetu
(48) 386-70-36  

REFERAT KADR I PŁAC

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
IV  506 Kierownik (48) 386-70-56  
IV 506   (48) 386-70-56 Stanowisko ds. Pracowniczych
IV 505   (48) 386-70-55 Stanowisko ds. Płac

SAMODZIELNE STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
Parter 224 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (48) 386-72-24
 
 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
Parter  118 p.o. Kierownik (48) 386-71-18
mbukowska@pupradom.pl
Współpraca z kontrahentami, zakupy oraz nadzór nad majątkiem Urzędu

STANOWISKO DS. BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
Parter 108   (48) 386-71-08  

DZIAŁ KONTROLI

 
Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań / czynności
Parter 137 Kierownik (48) 386-71-37 Kierowanie działalnością Działu Kontroli, przyjmowanie skarg i wniosków
Parter 138   (48) 386-71-38 Kontrola wewnętrzna
Parter 137   (48) 386-71-37 Kontrola zewnętrzna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę