Rezerwa KFS 2021 - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Nabór wniosków dla pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU
 UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE
 
 
BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW
O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW

 REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 
 
w terminie 24 sierpnia – 7 września 2021 r.
 
 
Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wyznaczonych przez Radę Rynku Pracy do składania wniosków.
 
Priorytety Rezerwy Rady Rynku Pracy w 2021 r.:
 
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanego na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
Załączniki
Regulamin.docx (docx, 45 KB)
wniosek Pracodawcy 2021.doc (doc, 1501 KB)
Karta Oceny merytorycznej wniosku KFS.docx (docx, 55 KB)
Oświadczenie do Rezerwy KFS priorytet 2021.docx (docx, 12 KB)
UMOWA KFS 2021 - wzór.docx (docx, 118 KB)
KFS 2021_wytyczne dla urzędów pracy.pdf (pdf, 325 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę