Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Aktualności Urzędu

 • "Pierwszy biznes - Wsparcie na starcie"

  Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. O taką pożyczkę...

 • Nabór POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że:   nabór wniosków na formy wsparcia dla osób młodych do 29 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (IV)" przewidziany jest na przełomie II/III kwartału bieżącego roku   Jaki...

 • PIT-11

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że Informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT – 11 za rok 2019 zostały wysłane do Państwa listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Duplikat PIT – 11 zostanie wydany w siedzibie Urzędu w pok. 109 na wniosek osoby...

 • Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu uprzejmie informuje, że w terminie od 20.01.2020 r. do 14.02.2020 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu głównego. Wnioski należy składać w pok. 114   ...

 • S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz

  Kampania "S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz" realizowana jest przez Armię Zbawienia, Komendę Stołeczną Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej pod honorowym patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce.   Jej celem jest przestrzeganie osób szukających pracy przed...

 • Nabór wniosków z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu uprzejmie informuje, że w związku z rezygnacją jednego z wnioskodawców w terminie od 28.10.2019 r. do 20.11.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu głównego, kwota dostępnych...

 • Projekt Work & Life Balance Hub

    Projekt   „Work & Life Balance Hub"  jest realizowany na terenie całej Polski na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie:...

 • Środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że od dnia 05.08.2019r. dysponuje środkami na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 20 stanowisk pracy w ramach Programu Regionalnego "MAZOWSZE 2019". Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

  Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej na kadencję 2019-2023: Zarządzeniem Nr 21/2019 Starosty Radomskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023. Zarządzeniem Nr 36/2019 Starosty Radomskiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie odwołania członka...

 • Nowe numery rachunków bankowych Urzędu

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że z dniem 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegną numery rachunków bankowych Urzędu w zakresie opłat za zezwolenia, opłat za oświadczenia, wydatków budżetowych, dochodów budżetowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sum depozytowych. Nowe rachunki prowadzone w banku...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 Powiatowy Urząd Pracy
ul. Księdza Łukasika 3
26-612 Radom 


Centrala    48 384-20-74, 48 384 20 75, 48 363-99-57 do 59, 48 360-25-03, 48 360-59-77,  48 385-51-51, 48 386-71-14
Fax   48 363-48-73
E-mail     wara@praca.gov.pl lub kancelaria@pupradom.pl

 GODZINY OTWARCIA URZĘDU:  7:30 - 15:30
OBSŁUGA INTERESANTÓW: 8:00 - 15:00
Pobieranie numerków do rejestracji w godzinach 7.30 - 13.30

NIP:  948-21-33-743
 REGON:  671-983-721

Zasięg terytorialny (gminy):  Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala,  Radom, Wolanów, Zakrzew 
(filie: Pionki, Ilża, Przytyk, Wierzbica, Skaryszew, Gózd, Jedlnia - Letnisko) 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę