Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Aktualności Urzędu

 • Informacja dotycząca Tarczy Antykryzysowej - stan na koniec dnia 20.07.2020 roku.

  Według stanu na dzień 20 lipca 2020 roku do PUP w Radomiu zaewidencjonowano łącznie ponad 21 800 wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z ogólnej liczby: 7,02% wniosków dotyczyło pomocy w ramach art. 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne); ...

 • Informacja dla przedsiębiorców, którzy otrzymali z Powiatowego Urzędu Pracy tzw. „mikropożyczki” (5.000 zł) w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że na podstawie nowelizacji Ustawy* o Tarczy Antykryzysowej pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy (w ramach art. 15 zzd Ustawy) podlega umorzeniu , pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki....

 • Komunikat - otwarcie punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców

  Szanowni Przedsiębiorcy   Informujemy, że od 01 lipca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu działa punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców.   Do jego zadań należy:  udzielanie informacji przedsiębiorcom dotyczących pomocy realizowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej (na podst. Ustawy o szczególnych...

 • Komunikat - nowe nabory

  Na podstawie art. 15 zze ust. 9 i art. zze 2 ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), dyrektor...

 • Komunikat - trwające nabory

  Na podstawie art. 15 zzb ust. 10, art. 15zzc ust. 8, art. zzd ust. 2, art. 15 zzda ust. 2, ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020...

 • KOMUNIKAT - BRAK KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O UMORZENIE POŻYCZKI

  Szanowni Państwo,   Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła ułatwienie w części dotyczącej art. 15zzd -  niskooprocentowej pożyczki dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już wnioskować o umorzenie pożyczki. Umorzenie nastąpi automatycznie pod warunkiem prowadzenia i niezawieszania działalności gospodarczej przez okres ...

 • KOMUNIKAT - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

  Informujemy, że nabory wniosków dotyczących dofinansowania: wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (art. 15zzb ust. 10) kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych (art. 15zzc ust.) wynagrodzeń osób...

 • Strona internetowa reopen.europa.eu

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Adres strony: https://reopen.europa.eu/pl . Obsługa strony polega na tym, że wybiera się z listy kraj UE, do którego planuje...

 • Informacja dotycząca Tarczy Antykryzysowej - stan na koniec dnia 20.06.2020 roku.

  Według stanu na dzień 20 czerwca 2020 roku do PUP w Radomiu wpłynęło łącznie  18 464 wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z ogólnej liczby: 878 dotyczyło pomocy w ramach art. 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne), co stanowiło 4,7% ogółu...

 • Nabór wniosków pracodawców o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu uprzejmie informuje, że w terminie od 23.06.2020 r. do 07.07.2020 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu głównego. Wnioski należy składać w pok. 114   ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 Powiatowy Urząd Pracy
ul. Księdza Łukasika 3
26-612 Radom 


Centrala    48 384-20-74, 48 384 20 75, 48 363-99-57 do 59, 48 360-25-03, 48 360-59-77,  48 385-51-51, 48 386-71-14
Fax   48 363-48-73
E-mail     wara@praca.gov.pl lub kancelaria@pupradom.pl

 GODZINY OTWARCIA URZĘDU:  7:30 - 15:30
OBSŁUGA INTERESANTÓW: 8:00 - 15:00
Pobieranie numerków do rejestracji w godzinach 7.30 - 13.30

NIP:  948-21-33-743
 REGON:  671-983-721

Zasięg terytorialny (gminy):  Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala,  Radom, Wolanów, Zakrzew 
(filie: Pionki, Ilża, Przytyk, Wierzbica, Skaryszew, Gózd, Jedlnia - Letnisko) 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę