Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Aktualności Urzędu

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023

Starosta Radomski Zarządzeniem Nr 21/2019 Starosty Radomskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023 powołał do prac w w/w organie opiniodawczo-doradczym następujące osoby:   Ewa Markowska-Bzducha – Wójt Gminy Wolanów - Przewodniczący Powiatowej...

Zmiana numerów rachunków bankowych Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że z dniem 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegną numery rachunków bankowych Urzędu w zakresie opłat za zezwolenia, opłat za oświadczenia, wydatków budżetowych, dochodów budżetowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sum depozytowych. Nowe rachunki prowadzone będą w...

Europejskie Targi Pracy

Jesteś polskim pracodawcą Poszukującym wykwalifikowanych pracowników? Weź udział w wirtualnych targach pracy 29.05.2019 r. Godz 10.00 – 14.00 www.europeanjobdays.eu    

Informacja dotycząca rozpatrywania wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że rozpoczęto rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie w ramach  projektu: pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (III)"  Rozpatrzeniu podlegają wnioski, które wpłynęły do tut....

Targi Pracy Filia w Pionkach

Powiatowy Urząd Pracy Filia w Pionkach zaprasza na Targi Pracy , które odbędą się 23 maja 2019 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach ul. Sosnowa 3 - w godzinach 10.00 - 13.00

Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu uprzejmie informuje, że w terminie od 07.05.2019 r. do 14.06.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski należy składać w pok. 114     ...

Informacja o PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że Informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla osób pobierających świadczenia w 2018 roku można odbierać w pok. 109 w godz. od 8.00 do 15.00.            ...

Zatrudnienie cudzoziemców - zmiana numerów kont bankowych

Od dnia 1 października 2018 r. zmianie ulegają numery kont bankowych, na które należy dokonywać opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemców.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy

W związku z pozyskaniem przez Powiatowy Urząd w Radomiu dodatkowych środków FUNDUSZU PRACY z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Urzędu Pracy - Józef Bakuła, zachęca do składania wniosków dot. stażu (ostateczny termin podpisywania umów 1.10) jednorazowych środków na rozpoczęcie...

Ochrona Danych Osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych   Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 Powiatowy Urząd Pracy
ul. Księdza Łukasika 3
26-612 Radom 


Centrala    48 384-20-74, 48 384 20 75, 48 363-99-57 do 59, 48 360-25-03, 48 360-59-77,  48 385-51-51, 48 386-71-14
Fax   48 363-48-73
E-mail     wara@praca.gov.pl lub kancelaria@pupradom.pl

 GODZINY OTWARCIA URZĘDU:  7:30 - 15:30
OBSŁUGA INTERESANTÓW: 8:00 - 15:00
Pobieranie numerków do rejestracji w godzinach 7.30 - 13.30

NIP:  948-21-33-743
 REGON:  671-983-721

Zasięg terytorialny (gminy):  Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala,  Radom, Wolanów, Zakrzew 
(filie: Pionki, Ilża, Przytyk, Wierzbica, Skaryszew, Gózd, Jedlnia - Letnisko) 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę